Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3225- - -Zlomky registratury z období působení Jana Karla Staindla z Plessenödtu a Tullia Miglia z Prumbergu na lenním statku Biskupice - mj. dlužní úpis Staindla na 121 zl. (1668), Staindlova zpráva o jeho insolventnosti (1671), zplnomocnění vdovy Anny Staindlové, rozenéTrautnerové z Trautenheimu, pro JUDr. Bedřicha Plaucka z Vídně k zastoupení ve sporu s Tulliem Migliou z Prumbergu (1674), spor s Migliou (1675-1676), jednání o prodeji statku Újezd Barborou Cischini, rozenou Pästell, se Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic (1680);1668 - 1680karton210