Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2894Q-I-d-12/1Kupní smlouva uzavřená mezi Františkem Pillerem z Pillersdorfu a Janem Holbovským na prodej vrchnostenského hostince v Biskupicích;1785karton188