Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2878Q-I-d-8/4Hraniční protokol z roku 1760 vymezující panství Hrotovice v katastru obcí Krhov a Litovany v držení Františka Josefa Rodena z Hirzenau vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1782 ]karton188
3189Misc. XII/132Žádost Františka Pillera z Pillersdorfu o vystavení hraničního instrumentu, vymezujícího hranici jím drženého lenního statku Biskupice vůči sousedícímu statku Hrotovice majitele Františka Josefa Rodena z Hirzenau;1805karton209