Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2880Q-I-d-9/1Hraniční protokol vymezující panství Hostim v katastru obce Boskovštejn v držení Konstantina Josefa z Gatterburka vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1760 ]karton188