Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3022Oner. II/37Intabulace pohledávky ve výši 5 890 zl. na lenním statku Biskupice, určené ve prospěch sirotčího úřadu v Hranicích;1827karton195
3026Oner. II/41Vymazání pohledávky 5 890 zl. ve prospěch sirotčího úřadu v Hranicích, váznoucí na lenním statku Biskupice;1830 - 1831karton195