Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2838---Repertář spisů lenního statku Biskupice z období 1631 až 1870; Repertorium vom Lehen Biskupitz;1631 - 1870repertář
3058Misc. I/2Výpis z posudkových knih lenního práva, pořízený lenním písařem Janem starším Jakartovským ze Sudic pro Kateřinu Nedělkovskou z Nedělky, rozenou Šárovcovou ze Šárova, zaznamenávající odhad na díl vsi Biskupice, náležící Zachariáši Láryšovi ze Lhoty;1631karton197