Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2924Dev. I/4Udělení lenního statku Biskupice Adamu Ignáci z Berchtoldu;1767karton189
2886Q-I-d-10/3Reverz o převzetí lenního statku Biskupice se vším příslušenstvím do užívání Adamem Ignácem z Berchtoldu, skutečným tajným radou a vrchním zemským komořím v markrabství moravském;1767karton188
2883Q-I-d-9/4Plná moc Adama Ignáce z Berchtoldu z roku 1762 zplnomocňující Augustina Tomáše z Weeberu, polního maršálka a předsedu dvorské válečné rady, převzít v zastoupení lenní statek Biskupice - mj. inventář majetku na lenním statku (1762);1767karton188
3150Misc.VIII/93Žaloba obce Biskupice, zastupované advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh do kontribuční pokladny ve výši 657 zl. - mj. opis narovnání z roku 1758 ve sporu Dubských s nájemcem Janem Václavam Slovákem o výši nájmu (1761), žaloba (1763), vyčíslení dluhu (1763), jednání kolem umoření dluhu (1763, 1767), misiva zemského gubernia v Brně (1766);karton206