Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2956Hom. I/8Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) Zdeňka Bohuslava Josefa Dubského z Třebomyslic na lenní statek Biskupice - mj. opisy investiturních listů z roku 1703 a 1712 otce Kryštofa Ludvíka Antonína Dubského (1740), žádost Zdeňka Bohuslava o obnovení investitury potvrzená biskupem Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna-Kastelkornu (1740);karton191