Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2975Alien. I/6Prodej stavebního místa při vjezdu do zámku Alžbětě Lindnerové za roční plat 5 zl. - mj. žádost Františka Xavera st. Pillera z Pillersdorfu o povolení k prodeji, mocný list arcibiskupa Colloredo-Waldsee k udělení schvalovacího výměru;1805karton193
3003Oner. II/18Intabulace pohledávky ve výši 1 000 zl. na lenním statku Biskupice na podílu Josefa Pillera z Pillersdorfu, zemřelého kapitána Schrötterova pěšího pluku v Brně, ve prospěch Jana Antonína Grubenthala, uskutečněná na žádost Josefa z Flammu, univerzálního dědice po zemřelém;1805 - 1806karton194
3004Oner. II/19Intabulace pohledávky ve výši 400 zl. na lenním statku Biskupice na podílu Josefa Pillera z Pillersdorfu, zemřelého kapitána Schrötterova pěšího pluku v Brně, ve prospěch svobodného dvořáka v Ořechovičkách Maxmiliána Halamy;1805karton194
3188Misc. XII/131Žádost magistrátního rady a syndika Antonína Karáska z Kroměříže, zplnomocněného dvorním radou Františkem Xaverem st. Pillerem z Pillersdorfu, o výtah z lenních desk k transkaci z věřiteli hraběte z Vrbna na lenním statku Biskupice v roce 1790;1805karton209
3189Misc. XII/132Žádost Františka Pillera z Pillersdorfu o vystavení hraničního instrumentu, vymezujícího hranici jím drženého lenního statku Biskupice vůči sousedícímu statku Hrotovice majitele Františka Josefa Rodena z Hirzenau;1805karton209