Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2976Alien. I/7Prodej vrchnostenské domkařské usedlosti č. 71 zvané Zámeček v Biskupicích židu Izraeli Ruberlovi - mj. kupní smlouva podaná Janem Stögerem, poručníkem nezletilých potomků Františka Xavera st. Pillera z Pillersdofu a správcem lenního statku (1809), jednání kanceláře lenního práva o oprávněnosti ratifikace smlouvy poručníkem Stögerem (1810-1811);1809 - 1811karton193
3190Misc. XII/133Žádost žida Israela Ruberla o objasnění důvodu jeho vyhoštění z jím zakoupeného domu v Biskupicích zvaného Zámeček;1811karton209