Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2977Alien. I/8Prodej vrchnostenského pivovaru v Biskupicích sládkovi Janu Raškovi z Křižanova se záměrem Antonína Pillera z Pillersdorfu investovat utržené finance do výstavby nového hospodářského dvora - mj. Pillerova žádost o povolení prodeje opatřená situačním nákresem hospodářského dvora od zednického mistra Josefa Dämische, popisem objektů a preliminářem nákladů na stavbu (1826), návrh kupní smouvy na prodej pivovaru (s.d.), připomínkování Pillerova projektu lenní kanceláří (1827);1826 - 1827karton193
3021Oner. II/36Žádost poštovního expeditora Jindřicha Rašky z Brna o intabulaci pohledávky ve výši 4 000 zl. na lenním statku Biskupice, zapsané v roce 1824 na Josefu Dlouhou;1826 - 1827karton195
3022Oner. II/37Intabulace pohledávky ve výši 5 890 zl. na lenním statku Biskupice, určené ve prospěch sirotčího úřadu v Hranicích;1827karton195
3023Oner. II/38Intabulace kapitálu ve výši 552 zl., vloženého k podstatě (ad corpus) lenního statku Biskupice za účelem úhrady dlužných tax (viz též inv č. 3033 a 3041);1827karton195