Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2925Dev. I/5Udělení lenního statku Biskupice Františku Pillerovi z Pillersdorfu po Adamu Ignáci z Berchtoldu;1773karton189
2889Q-I-d-11/1Reverz o převzetí lenního statku Biskupice do užívání se vším příslušenstvím, jak je uvedeno, Františkem Pillerem z Pillersdorfu, biskupským radou a přísedícím lenního soudu;1773karton188
2890Q-I-d-11/2Prohlášení lenní kanceláře, že František Piller z Pillersdorfu složil před biskupem Hamiltonem lenní slib a obnovil investituru na lenní statek Biskupice;1773karton 188
2942Lehver. I/14Jednání o prodeji lenního statku Biskupice Adamem Ignácem z Berchtoldu Františku Pillerovi z Pillersdorfu;1769 - 1773karton190
2962Hom. I/14Potvrzení investitury pro Františka Pillera z Pillersdorfu na lenní statek Biskupice (1773) a jeho žádost o obnovení investirury (1779);1773 - 1779karton191
3176Misc. X/119Spor polního maršála Augustina Tomáše z Weeberu, zastupovaného advokátem Ignácem Josefem Rangelem, s Adamem Ignácem z Berchtoldu, zastupovaným Františkem Štěpánem, o pohledávku 556 zl. a 8 kusů dukátů - mj. specifikace škody způsobené Weeberovi (1768), zpráva o sporu (1769), vyhlášení rozsudku biskupem Hamiltonem ve prospěch Berchtolda (1769), Weeberovo odvolání (1769), zamítnutí rozsudku lenního soudu, potvrzené císařovnou Marií Terezií (1770), zplnomocnění advokáta Rangela dědici zemřelého Augustina Tomáše z Weeberu k dalšímu právnímu řízení (1772), výtah z Weeberovy závěti z roku 1764 (opis z roku 1773), Berchtoldovo odvolání k rozsudku lenního soudu (1773); karton207