Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2982Alien. I/13Spis byl přeřazen Breitenbacherem do oddílu Alodifikace lén (Lehen-Allodialisirung) - viz inv. č. 2111, kart. 130.s.d.karton193
3083Misc. III/28Regestář vybraných spisů z let 1728, 1750 až 1769 a 1776 až 1785, týkajících se majetkových záležitosti Dubských a Pillerů na lenním statku Biskupice - mj. návod jak zachovat hovězí dobytek a ovce zdravé (s.d.), právně-teologické zdůvodnění otázky svatokupectví (s.d.);s.d.karton199