Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2984Alien. I/15Převod státních dluhopisů Otokara z Daunu na lenní depozitní úřad a následné vyzvednutí úroku z vkladu;1870 - 1871karton193
2985Alien. I/16Nóta Zemské komise pro rušení a vyvázání práva pivní propinace na Moravě, kterou se ruší lenní propinační právo na lenním statku Biskupice ve prospěch v okrese působících pivovarů a výrobců piva - mj. kapitálová smlouva uzavřená s Jindřichem, Vladimírem a Otokarem bratry z Daunu o finanční náhradě za zrušené propinační právo;1871 - 1873karton193
3046Oner. II/61Jednání o vymazání dluhu ve výši 24 110 zl., váznoucího na lenním statku Biskupice za držitelů statku bratrů z Daunu Vladimíra a Otokara, vedené právními zástupci JUDr. Rudolfem Ottem, lenním mandatářem, a JUDr. Aloisem Pražákem z Brna, zastupujícím bratry z Daunu - mj. popis statku z roku 1854 (opis), odhad vybraných vrchnostenských budov z roku 1853 (opis), sumář příjmů a vydání statku z roku 1823 (opis);karton195