Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2989Oner. I/4Vyrovnání Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic s Marií Alžbětou, vdovou po jeho otci Kryštofu Ludvíku Antonínu Dubském, roz. Zniovskou z Korkyně, kterým připisuje Alžbětě na lenním statku Biskupice roční důchod 200 zl. - mj. opis vyrovnání Dubského s Mariíí Alžbětou (1727), souhlas biskupa Schrattenbacha (1727), jmenování relátorů a zaknihování břemene v lenních deskách (1727-1728, 1733);1727 - 1733karton193