Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2991Oner. I/6Pověření Jana Karla Dubského z Třebomyslic poručenstvím nad jeho pěti nezletilými syny po smrti manželky Marie Rosy a zaknihování poručenské kauce pro potomky ve výši 3 tisíce zl. na lenním statku Biskupice; 1757karton193
3098Misc. V/41Žaloba hostinského a měšťana z Třebíče Konstantina Galanty, zastupovaného advokáty Janem Karlem Podivinským a Františkem Langerem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 1 153 zl. - mj. dlužní charta bianka (1757, 1758), žaloba (1760), likvidace dluhu (1762), rozhodnutí (1769);1757 - 1769karton202
3101Misc. V/44Žaloba měšťana Františka Jana Thilla ze Znojma, zastupovaného advokáty Janem Ondřejem Richtrem a Františkem Langerem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic a jeho manželku Marii Josefu, roz. z Kaisersheimu, o 36 kusů kremnických dukátů - mj. dlužní úpisy (1757, 1759), žaloba (1760), rozhodnutí (1769);1757 - 1769karton203
3102Misc. V/45Žaloba hrnčíře Jana Javůrka z Třebíče, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivínským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 262 zl. - mj. dlužní úpis (1757), žaloba (1760), rozhodnutí (1762);1757 - 1762karton203
3118Misc. V/61Žaloba žida Wolfa Samuela, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 394 zl. za maso - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu (1757, 1759, 1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1757 - 1762karton203
3157Misc.VIII/100Žaloba vdovy a lékarnice u Bílého Anděla ve Znojmě Cecílie Krugové, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh za léky pro Dubského matku Josefu, rozenou z Bubna, ve výši 30 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1757), žaloba (1763);1757 - 1763karton206