Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2994Oner. I/9Připsání věna na lenním statku Biskupice manželce Františka Pillera z Pillersdorfu - mj. Pillerova žádost o připsání 10 000 zl. manželce, neboť touto částkou mu vypomohla při získání lenního statku Biskupice (1779), vyjádření olomoucké kapituly (1780), Pillerova námitka k arcibiskupovi o prodlevě jednání s kapitulou (1780), Pillerova nová žádost (1781), další námitky kapituly a mocný list arcibiskupa Colloredo-Waldsee se snížením věna na 6 000 zl. s dobou splatnosti 10 let (1781), Pillerovy námitky (1781), intervence c.k. moravského tribunálu ve prospěch Pillera (1781), návrh mocného listu na věno 10 000 zl. s dobou splatnosti 10 let (1781), Pillerův nesouhlas s novým listem (1782), souhrnná relace lenní kanceláře k celé kauze (1782), mocný list arcibiskupa nařizující Pillerovi složit dlužných 6 000 zl. z roku 1771 do lenního depozita (1785), žádost manželů Pillerových Fantiška Xavera st., syna Františka, a Jeannette roz. Mathényi z Kösselökö o hypotéku 10 000 zl. podaná v souvislosti s předchozím věnem (1785), intabulace mocného listu arcibiskupa Colloredo-Waldsee na hypotéku 10 000 zl. (1785), oznámení Františka Xavera st. Pillera o započetí depurace hypotéky v roce 1808 (1805);1779 -1805karton194