Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2926Dev. I/6Udělení lenního statku Biskupice Antonínu Pillerovi z Pillersdorfu;1824karton189
2914Q-I-d-16/1Smlouva uzavřená Antonínem Pillerem z Pillersdorfu s jeho bratry Leopoldem a Aloisem a se synovcem Františkem Xaverem ml. na předání lenního statku Biskupice v ceně 55 tisíc zl. do držení Antonína;1824karton188
2915Q-I-d-16/2Předávací listina, kterou viceprezident dvorské kanceláře František Xaver ml. Piller z Pillersdorfu, synovec a bývalý poručník Aloise Pillera z Pillersdorfu, předává tomuto Aloisi správu lenního statku Biskupice;1824karton188
2916Q-I-d-16/3Konfirmace olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana, kterou potvrzuje předávací smlouvu pro lenní statek Biskupice, uzavřenou Antonínem Pillerem z Pillersdorfu s jeho bratry Leopoldem a Aloisem a se synovcem Františkem Xaverem ml., podle které přechází statek do držení Antonína (viz též inv. č. 2914);1824karton188
3016Oner. II/31Vymazání vdovského věna po úmrtí Terezie Pillerové z Pillersdorfu, rozené Faberové, váznoucího na lenním statku Biskupice od roku 1793;1824karton194
3017Oner. II/32Vymazání pohledávek zapsaných na lenním statku Biskupice, určených pro Johannu z Kronfelsu, Kašpara Uherku, Karla Dvořáčka a Antonína markýze Bottu d´Adorno;1824karton194
3018Oner. II/33Intabulace poledávky ve výši 4 000 zl. na lenním statku Biskupice, určené pro Josefu Dlouhou z Brna;1824karton194
3194Misc. XII/137Žádost Antonína Pillera z Pillersdorfu o vidimus soudního odhadu lenního statku Biskupice;1824karton209