Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2995Oner. I/10Žádost Františka Pillera z Pillersdorfu o připsání vdovského věna (vidualitium) na lenním statku Biskupice jeho manželce Terezii roz. Faberové - mj. vyjednání souhlasu od Pillerova nejstaršího syna a čekatele na léno Františka Xavera st. a od Antonína z Braidy, kurátora nezletilého Jana Nepomuka Pillera (1793), schválení věna olomouckou kapitulou (1793);1792 - 1793karton194