Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2997Oner. I/12Úřední vymazání dluhů váznoucích na lenním statku Biskupice - mj. výtah z lenních repertářů uvádějící chronologický přehled intabulací statku leníkům od roku 1671;1796karton194
3055Sperr. I/6Separace lenního a alodního majetku na lenním statku Biskupice v souvislosti s úmrtím Františka Pillera z Pillesdorfu († 24.3.1767) - mj. žádost Pillera k lennímu hofrychtéři o poskytnutí 800 zl. jím stržených za prodej pálenice k volnému využití (1796), oznámení Pillerova úmrtí (1797), závěra majetku a separační řízení obsahující : separační protokol, účetní úzavěru, popis budov a soupis hopodářského inventáře, soupis prodaných realit, přehled letního a zimního osetí, soupis platů a deputátů osob zaměstných na statku, nedatovaná taxace výnosů ze statku z doby biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu (1797-1798);1796 - 1798karton197
3186Misc. XI/129Žádost držitele lenního statku Biskupice Františka Pillera z Pillersdorfu o odklad povinnosti předložit doklady k vlastnictví a stavu lenního statku, plynoucí z nařízení arcibiskupa - mj. opis arcibiskupské kurendy ukládající leníkům předložit příslušné doklady o stavu lenního statku (1792), Pillersdorfova omluva odkladu uložené povinnosti z důvodu nemoci (1796);karton209
3227- - -Zlomky registratury z období působení Pillerů z Pillersdorfu na lenním statku Biskupice - mj. prodej vrchnostenské palírny, masného krámu a potašárny židovi ze Slavkova (u Brna) Izraeli Ruberlovi za 800 zl. (1796), vklad 100 zl. za prodej palírny v Biskupicích do lenní depozitní pokladny (1798), vklad 21 zl. z dluhu Dubských do depozitní pokladny (1803), stanovení ročního odstupného ze statku Biskupice Antonínem Pillerem jeho synovci Františku Xaverovi ml. ve výši 965 zl. (1824), depozitní záležitosti (1831);1796 - 1831karton210