Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3002Oner. II/17Intabulace 1 000 zl. na lenním statku Biskupice pro Antonína markýze Bottu d´Adorno z podílu Josefa Pillera z Pillersdorfu, adjutanta při vrchním velení Schrötterova pěšího pluku v Brně;1803karton194
3213Misc. XII/156Doručení dluhu ve výši 24 zl., váznoucího dosud na splátce tržní ceny z doby držení lenního statku Biskupice hrabaty Dubskými, od justičního úřadu kroměřížského panství lennímu depozitníu úřadu;1803karton210