Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3008Oner. II/23Zajištění Terezie Pillerové z Pillersdorfu na lenním statku Biskupice věnem v roční výši 400 zl., kterým je podmíněn její sňatek s hejtmanem generálního štábu Karlem Myrbachem z Rheinfeldu - mj. dobrozdání bratrů Antonína, Leopolda a Aloise a synovce Františka Xavera ml. (1814), souhlas olomoucké kapituly (1814), poděkování bratrů arcibiskupu Trauttmansdorfovi za podporu (1815);1814 - 1815karton194