Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3008Oner. II/23Zajištění Terezie Pillerové z Pillersdorfu na lenním statku Biskupice věnem v roční výši 400 zl., kterým je podmíněn její sňatek s hejtmanem generálního štábu Karlem Myrbachem z Rheinfeldu - mj. dobrozdání bratrů Antonína, Leopolda a Aloise a synovce Františka Xavera ml. (1814), souhlas olomoucké kapituly (1814), poděkování bratrů arcibiskupu Trauttmansdorfovi za podporu (1815);1814 - 1815karton194
3010Oner. II/25Intabulace dvou pohledávek v celkové výši 2 500 zl. na lenním statku Biskupice, vystavených Janem Antonínm Grubenthalem pro Amálii, nezletilou dceru zemského advokáta JUDr. Jana Trosta - mj. dobrozdání poručníka JUDr. Aloise Otta (1815), uvolnění financí po dosažení plnoletosti Amálie (1820);1815 - 1820karton194