Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2927Dev. I/7Udělení investitury na lenní statek Biskupice po zemřelém Gustavu z Daunu jeho bratrům Jindřichu, Vladimíru a Otokaru;1839karton189
2918Q-I-d-16/5Plná moc udělená Vladimírem a Otokarem z Daunu jejich bratru Jindřichovi, opravňující ho složit v jejich zastoupení lenní slib a převzít investituru na lenní statek Biskupice;1839karton188
2919Q-I-d-17/1Prohlášení bratrů z Daunu, Jindřicha, Vladimíra a Otokara, že před olomouckým arcibiskupem Somerau-Beckem složili lenní slib a přijali investituru na lenní statek Biskupice - mj. popis lenního statku, pamětní zápis o hypotékách váznoucích na statku;1839karton188
2920Q-I-d-17/2Znění slibu lenní poslušnosti, složeného Jindřichem z Daunu před arcibiskupem Sommerau-Beckem i v zastoupení jeho bratrů Vladimíra a Otokara na držení lenního statku Biskupice;1839karton188
2980Alien. I/11Záležitosti mlýna na potoce Jaroměřičce na lenním statku Biskupice - mj. opis smlouvy na prodej mlýna mezi Františkem Nerudou a mlynářem z Naměště (nad Oslavou) Jakubem Pyruchtou (1786), žádost Pyruchty o povolení prodeje a jeho schválení arcibiskupem Colloredo-Waldsee (1797), jednání o změnu smlouvy mezi Jindřichem z Daunu, Josefem Pyruchtou a lenní kanceláří (1838-1839);karton193
3205Misc. XII/148Potvrzení o úhradě a doručení taxového poplatku ve výši 3 zl., včetně poštovného, od Jindřicha z Daunu;1839karton209
3206Misc. XII/149Projednání žádosti bratrů Jindřicha, Vladimíra a Otokara z Daunu, zastupovaných JUDr. Leopoldem Bielou z Brna, ve věci uznání nástupnického práva po jejich zemřelém bratru Gustavovi († 1836) - mj. opis úředního oznámení z roku 1836 o úmrtí Gustava z Daunu (1839);karton209
3207Misc. XII/150Potvrzení o úhradě a doručení taxového poplatku ve výši 56 zl., včetně poštovného, od Jindřicha z Daunu;1839karton209