Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3027Oner. II/42Spis byl přeřazen Breitenbacherem do oddílu Alodifikace lén (Lehen-Allodialisirung) - viz inv. č. 2111, kart. 130.karton195
3028Oner. II/43Spis byl přeřazen Breitenbacherem do oddílu Alodifikace lén (Lehen-Allodialisirung) - viz inv. č. 2111, kart. 130.karton195