Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3047Oner. II/62Intabulace pohledávek ve výši 13 550 zl. na lenním statku Biskupice, váznoucích u věřitelů v souvislosti s alodifikací gruntů; 1866karton195
3219Misc. XII/162Potvrzení o úhradách taxových poplatků hrabaty z Daunu lennímu taxovému úřadu; 1860 - 1866karton210
3222Misc. XII/165Výkaz surogátního kapitálu zapsaného na lenním statku Biskupice, pořízený lenním depozitním úřadem pro JUDr. Aloise Pražáka, zastupujícího držitele statku bratry Jindřicha, Vladimíra a Otokara z Daunu;1866karton210