Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2929Lehver. I/1Rozhodnutí biskupa Ditrichštejna o udělení lenních statků Biskupice a Újezd Mikuláši ze Schrammu (1627), žádost Ferdinanda z Widmeru, nejstaršího syna zemřelé Johany z Wertema, rozené Moserové, podruhé provdané za Matyáše z Wertema a dřívější držitelky Biskupic a Újezda, o převedení těchto statků na otčíma Matyáše z Wertema (1639), představená kláštera sv. Jakuba ve Vídni Regina Franková žádá biskupa Leopolda Viléma o rozdělení lenních statků Biskupice a Újezd, dříve držených Janem z Widmeru, jehož dcera Uršula pobývá v řečeném klášteře (1643);[1643]karton189
2933Lehver. I/5Prodej kadučních lenních statků Biskupice a Újezd Janu Karlu Staindlovi z Plessenödtu - mj. udělení statků biskupem Ditrichštejnem Mikuláši ze Schrammu, jsoucím ve spolku s manželkou Annou, vdovou po Tobiáši Süssweinovi, rozenou Gronolovou (1627), a Janovi z Widmeru (1630), jednání Jana z Widmeru o opětovné přijetí na léno Biskupice po smrti Matyáše z Wertemate (1667-1668), jednání o prodeji statků Staindlovi (1669-1671)i;1627 - 1671karton189