Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2930Lehver. I/2Udělení lenních statků Biskupice a Újezd Matyáši z Wertema - mj. spor mezi lenním hofrychtéřem Michalem Bohuslavem Zniovským z Korkyně a Matyášem ohledně lenního pořádku;1638 - 1680karton189
3059Misc. I/3Stížnosti Matyáše z Wertema na neochotu poddaných v Biskupicích robotovat - mj. dekret olomouckého biskupa Leopolda Viléma nařizující poddaným vysazené roboty vykonávat a správci Janu Albrechtu Glogovskému z Glogova poddané k robotám přidržet (1639);1638 - 1639karton197