Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3132Misc.VI/75Žaloba Doroty, vdovy po zemřelém Václavu Janu Wiederlechnerovi, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o 40 zl. za kapry - mj. opis dlužního úpisu z roku 1756 (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);karton204