Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3149Misc.VIII/92Žaloba polního maršála a prezidenta c.k. dvorské válečné rady Augustina Tomáše z Weeberu, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o škodu ve výši 10 00 zl. vzniklou mu z neuskutečněné koupě lenního statku Biskupice - mj. vyčíslení pohledávek (1762), jednání kolem umoření dluhu (1762-1763, 1765);karton206