Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3174Misc. IX/117Konkurz na majetek bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských, vyměření vyživovacího příspěvku Dubským, vyrovnání s věřiteli Dubských - mj. peněžní přepočet majetku Dubských ve Znojmě (1757-1761), jednání o vyměření vyživovacího příspěvku z majetkové podstaty lenního statku pro bratry Dubské a jejich sedm nezletilých potomků (1763-1766), žádost Terezie manželky Jana Karla Dubského, rozené z Meixenau, o vyměření výživného (1764), vyžádání spisů JUDr. Josefem Vratislavem Monsem, ustanoveným kurátorem nezletilých potomků brarů Dubských pro jednání o výživné (1766), seznam věřitelů oznámených Dubskými biskupské kanceláři (1766), protokol o likvidaci pohledávek polního maršála Augustina Tomáše z Weeberu a dědiců po Karlu Antonínu Červinkovi u Dubských (1766), jednání a protokol o likvidaci pohledávek věřitelů po smrti Maxmiliána Dubského († 1767) se seznamem věřitelů a návrhem konečného finančního vyrovnání (1768-1769);karton207