Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3175Misc. IX/118Spor nezletilých potomků od bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských, zastupovaných kurátorem ex offo JUDr. Josefem Vratislavem Monsem, s věřiteli bratrů Dubských o nárok na výnos z prodeje lenního statku Biskupice - mj. specifikace škody způsobené věřitelům bratry Dubskými (1767);karton207