Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3177Misc. X/120Žaloba Františka Vysloužila, měšťana v Hustopečích, zastupovaného advokátem Františkem Langerem, na Františka Mahra o dluh 230 zl. - mj. dlužní úpisy (1763, 1769), zplnomocnění advokáta (1769), žaloba (1769);karton208