Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2931Lehver. I/3Udělení lenních statků Biskupice a Újezd Matyáši z Wertema;1658karton189
2932Lehver. I/4Žádost Jindřicha z Blier k biskupu Leopoldu Vilémovi o udělení mocného listu na léna Biskupice a Újezd po smrti Matyáše z Wertema;1658karton189
2850Q-I-d-3/1Soupis majetku na lénech Biskupice a Újezd po smrti Matyáše z Wertema;1658karton187
2852Q-I-d-3/3Rozhodnutí biskupa Leopolda Viléma vydané pro biskupského administrátora Eliáše Františka Castelleho poté, co od něj obdržel zprávu o úmrtí Jana z Wertema, kterým ustanovuje nástupcem v držení lenních statků Biskupice a Újezd Janova syna Matyáše;1658karton187
3064Misc. I/8Žádost Matyáše z Wertemete u biskupa Leopolda Viléma o potvrzení privilegia z roku 1587, vydaného biskupen Stanislavem Pavlovským pro Stanislava Rogojského z Rohozníka, kterým biskup povoluje Rogojskému postavit přes řeku Rokytnou most a vybírat na něm mýto - mj. opis privilegia (1659), relace biskupského administrátora Eliáše Františka Castelleho o neutěšeném stavu biskupských písemností, které u sebe drží konzistorní notář Matouš Tengelott z Veltlína, se žádostí, abyTengelott uvedl spisy do pořádku, odevzdal je a Castellemu předal klíče od archivu (1659);1658 - 1659karton198
3073Misc. II/17Spor biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu s Karlem Staindlem z Plessenödtu o nedoplatek z prodeje lenních statků Biskupice a Újezd - mj. výtah z lenního kvaternu (Nr. 4, fol. 11) s odhadem lenních statků (1658), korespondence a rozhodnutí ve sporu (1670-1671);1658 - 1671karton198