Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2943Lehver. I/15Rozhodnutí arcibiskupa Colloredo-Waldsee, učiněné v souvislosti s letitým sporem Františka Pillera z Pillersdorfu s lenním hofrychtéřem Leopoldem z Lamberga, kterým povoluje převod lenního statku Biskupice nezletilému Pillerovu synovi Janu Nepomuku a výkonem lenních pravomocí pověřuje dalšího, již plnoletého syna Františka Xavera;karton 190
3184Misc. XI/127Spor držitele lenního statku Biskupice Františka Pillera z Pillersdorfu s lenním hofrychtéřem Leopoldem z Lamberga o sekvestraci a extabulaci z léna pro dluh 6 000 zl. - mj. opis dobrozdání lenního písaře Karla z Friedenthalu, že lenní statek není zadlužen (1779), Pillerova stížnost k arcibiskupovi na zaujatost hofrychtéře Lamberga vůči jeho osobě (1785), souhlas arcibiskupa s prodejem statku Pillerovu nezletilému synovi Janu Nepomukovi a s převedením pravomocí na dalšího již plnoletého syna Františka Xavera staršího (1786), kopie dvorského dekretu z roku 1789, kterým je nad lenním statkem Biskupicemi nařízeno opatrovnictví a kurátorem jmenován Karel ze Salmu (1790);karton208