Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3186Misc. XI/129Žádost držitele lenního statku Biskupice Františka Pillera z Pillersdorfu o odklad povinnosti předložit doklady k vlastnictví a stavu lenního statku, plynoucí z nařízení arcibiskupa - mj. opis arcibiskupské kurendy ukládající leníkům předložit příslušné doklady o stavu lenního statku (1792), Pillersdorfova omluva odkladu uložené povinnosti z důvodu nemoci (1796);karton209