Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3206Misc. XII/149Projednání žádosti bratrů Jindřicha, Vladimíra a Otokara z Daunu, zastupovaných JUDr. Leopoldem Bielou z Brna, ve věci uznání nástupnického práva po jejich zemřelém bratru Gustavovi († 1836) - mj. opis úředního oznámení z roku 1836 o úmrtí Gustava z Daunu (1839);karton209