Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2935Lehver. I/7Udělení lenních statků Biskupice a Újezd Zdeňku Bohuslavu Dubskému z Třebomyslic;1673 - 1682karton189
3075Misc. II/19Spor dědiců po Janu Antonínu Tertzovi, zastupovaných Jiřím Norbertem Mimmerem, s Tulliem Migliou z Prumbergu o dluh 6 072 zl. - mj. intervence v Migliův prospěch od Jana z Rothalu, generála Rajmunda Montecuculiho, císaře Leopolda I. a císařovny vdovy Eleonory;1673 - 1675karton199
3076Misc. II/20Spor Anny Staindlové, rozené Trautner z Trautenheimu, vdovy po Janu Karlovi Staindlovi z Plessenödtu, s Tulliem Migliou z Prumbergu o navrácení 9 000 zl. - mj. intervence švagra Jana Kryštofa Staindla ve prospěch vdovy Anny (1676), intervence Anny u nejvyššího písaře markrabství moravského Václava Bernarda Bartodějského z Bartoděj (1677);1673 - 1677karton199