Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3223- - -Zlomky registratury z období působení hrabat z Widmeru (alias Widmeyru) na lenním statku Biskupice - mj. přiznání dluhu 8 000 zl. doktorem obojího práva a syndikem ve Vídni Janem z Widmeru u Františka z Magni (1630), vklad dílu statku Biskupice po Zachariáši Laryšovi ze Lhoty ve prospěch Kateřiny Nedělkovské, rozené Šarovcové ze Šarova (1634), osvědčení vicerektora Štěpána Zwirschlaga z univerzity ve Vídni pro Ferdinanda z Widmeru o nároku na držení statku, plynoucího ze závěti jeho matky Johany z Widmeru, rozené Moserové (1639);karton210