Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3224- - -Zlomky registratury z období působení hrabat z Wertema (alias z Wertemate) na lenním statku Biskupice - mj. soupis písemností (Catalogus) pořízený Matyášem z Wertema, opravňující jej k držení léna (s.d.), závěť a kodicil Matyáše z Wertema (1658), pozůstalostní jednání s příbuznými, strýcem Janem Mariou z Wertema, jeho synem Matyášem a s vdovou Annou Magdalenou, roz. Kaplířovou Vosterskou ze Sulevic (1647-1659, 1664), oznámení inventury majetku na statku po smrti Matyáše z Wertema (1667);karton210