Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2846Q-I-d-2/2Prohlášení Ferdinanda z Widmeru, že přijal investituru na léna Biskupice a Újezd i v zastoupení svých sourozenců;1639karton187
2847Q-I-d-2/3Popis lenních statků Biskupice a Újezd se všemi k nim příslušejícími poddanými a právy, jak předepisuje knížecí patent, sepsaný 1. dubna roku 1639. Designation der beiden Bischöflichen Ollmüzischen Lehengütter Pischowiz und Oeyest sambt aller der zugehörigen Underthanen, Recht und Gerechtigkeiten, wie dieselbe vermüg der Hochfürstl. ergangenen Patent, beschrieben sein worden den 1. April dieses 1639 Jahres;1639karton187
3059Misc. I/3Stížnosti Matyáše z Wertema na neochotu poddaných v Biskupicích robotovat - mj. dekret olomouckého biskupa Leopolda Viléma nařizující poddaným vysazené roboty vykonávat a správci Janu Albrechtu Glogovskému z Glogova poddané k robotám přidržet (1639);1638 - 1639karton197
3223- - -Zlomky registratury z období působení hrabat z Widmeru (alias Widmeyru) na lenním statku Biskupice - mj. přiznání dluhu 8 000 zl. doktorem obojího práva a syndikem ve Vídni Janem z Widmeru u Františka z Magni (1630), vklad dílu statku Biskupice po Zachariáši Laryšovi ze Lhoty ve prospěch Kateřiny Nedělkovské, rozené Šarovcové ze Šarova (1634), osvědčení vicerektora Štěpána Zwirschlaga z univerzity ve Vídni pro Ferdinanda z Widmeru o nároku na držení statku, plynoucího ze závěti jeho matky Johany z Widmeru, rozené Moserové (1639);karton210