Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2853Q-I-d-3/4Prohlášení biskupského rady a regenta biskupských statků Jana Mikuláše Reittera z Hornberka na Hukovicích, Lutopecnách a Kovalovicích, kterým potvrzuje udělení investitury na lenní statky Biskupice a Újezd pro Matyáše z Wertema, kuchmistra ovdovělé císařovny Eleonory;1665karton187