Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2854Q-I-d-3/5Prohlášení Matyáše z Wertema z roku 1667, kuchmistra ovdovělé císařovny Eleonory, že řádně drží lenní statky Biskupice a Újezd a to tak, jak je držel již dříve zemřelý dvorský sekterář Jan z Widmeru, jmenovitě pak i celý podíl Widmerových potomků;1667karton187
2938Lehver. I/10Prodej podílu lenního statku Biskupice u Uherského Hradiště Matoušem Tengelotem z Veltlína (Valtelina) Jiřímu Petřvaldskému z Petřvaldu, 1667 - 1685karton190
3224- - -Zlomky registratury z období působení hrabat z Wertema (alias z Wertemate) na lenním statku Biskupice - mj. soupis písemností (Catalogus) pořízený Matyášem z Wertema, opravňující jej k držení léna (s.d.), závěť a kodicil Matyáše z Wertema (1658), pozůstalostní jednání s příbuznými, strýcem Janem Mariou z Wertema, jeho synem Matyášem a s vdovou Annou Magdalenou, roz. Kaplířovou Vosterskou ze Sulevic (1647-1659, 1664), oznámení inventury majetku na statku po smrti Matyáše z Wertema (1667);karton210
3068Misc. I/12Intervence císaře Leopolda I. a císařovny, vdovy Eleonory, u olomoucké kapituly ve prospěch Jana z Widmeru při posuzování jeho žádosti o opětovné přijetí na léno Biskupice;1667karton198