Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2863Q-I-d-5/4Konfirmace biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu z roku 1695, kterou potvrzuje majetkoprávní vyrovnání mezi bratry Dubskými z Třebomyslic, kdy starší Arnošt Ignác přenechává svou polovinu majetku na lenních statcích Biskupice a Újezd mladšímu Kryštofu Ludvíkovi za cenu 10 000 zl. - mj. opis konfirmační listiny;1695karton187
3078Misc. III/22Záležitosti lenního statku Biskupice za Dubských z Třebomyslic - mj. stížnost Zdeňka Bohuslav Dubského z Třebomyslic na poddané ze vsi Slatina na panství pánů Jankovských z Vlašimě pro krádež 50 sáhů dřeva (1679), projednání žádosti bratrů Dubských Arnošta Ignáce a Kryštofa Ludvíka o povolení společného držení Biskupic a Újezda na podkladě mezi nimi uzavřené smlouvy (1694-1695);1679 - 1695karton199