Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2864Q-I-d-5/5Potvrzení vydané biskupským administrátorem Karlem Juliem Orlíkem z Laziska pro Kryštofa Ludvíka Dubského z Třebomyslic, že přijal investituru na lenní statky Biskupice a Újezd;1696karton187
2952Hom. I/4Ohlášení lenní přísahy a přijetí investitury (vasallagium) Kryštofem Ludvíkem Antonínem Dubským z Třebomyslic na lenní statky Biskupice a Újezd;1696karton191