Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2865Q-I-d-6/1Smlouva o předání lenního statku Újezd Kryštofem Ludvíkem Dubským z Třebomyslic Františku Antonínu Salavovi z Lípy, vyhotovená na podkladě již dříve uzavřené kupní smlouvy ze 13.6.1698 - mj. soupis poddaných, předávaného majetku a platů na lenním statku Újezd;1700karton 187
2986Oner. I/1Osamostatnění lenních statků Biskupice a Újezd na žádost Krištofa Luvíka Antonína Dubského z Třebomyslic - mj. zpráva hejtmana Jana Vojkovského z Myslibořic a purkrabího Františka Ferdinanda Källnera z Dalešic o přívalovém dešti na lenních statcích (1698), požadavek Františka Antonína Salavy z Lipé na přidělení financí za účelem renovace statku Újezd postiženého živelnou pohromou a požárem (1699), žádost Dubského na oddělení obou statků z důvodu finančních nesnází při správě léna (1700);1698 - 1700karton193