Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2866Q-I-d-6/2Prohlášení Kryštofa Ludvíka Dubského z Třebomyslic, že převzal do úžívání lenní statek Biskupice se vším příslušenstvím, jak je uvedeno;1703karton187