Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2839---Elench ke spisům lenního statku Biskupice z období 1636 až 1873; Registraturs-Invetarium;1636 - 1873elench