Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2867Q-I-d-6/3Charta biance Kryštofa Ludvíka Dubského z Třebomyslic vyhotovená za účelem zplnomocnění k přijetí investitury na lenní statek Biskupice v zastoupení;1712karton187
2868Q-I-d-6/4Prohlášení Kryštofa Ludvíka Dubského z Třebomyslic, že převzal do užívání lenní statek Biskupice se vším příslušenstvím, jak je uvedeno;1712karton187
2954Hom I/6Ohlášení lenní přísahy a přijetí investitury (vasallagium) Kryštofem Ludvíkem Antonínem Dubským z Třebomyslic na lenní statek Biskupice v zastoupení z důvodu nemoci - mj. ovědčení lékaře Jana Ferdinanda Stibora ze Znojma a faráře v Biskupicích Jana Leopolda Bartolottiho o onemocnění Dubského;1712karton191