Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2870Q-I-d-7/1Prohlášení Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic, že převzal po svém zemřelém otci Kryštofu Ludvíkovi do úžívání lenní statek Biskupice se vším příslušenstvím, jak je uvedeno;1727karton187
2955Hom. I/7Ohlášení lenní přísahy a přijetí investitury (vasallagium) Zdeňka Bohuslava Josefa Dubského z Třebomyslic na lenní statek Biskupice po zemřelém otci Kryštofu Ludviku Antonínu Dubském z Třebomyslic († 1727) - mj. dopis vdovy po Kryštofu Dubském Alžběty, roz. Zniovské z Korkyně, ohledně jejího zajištění na statku (1728);1727 - 1728karton191
2989Oner. I/4Vyrovnání Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic s Marií Alžbětou, vdovou po jeho otci Kryštofu Ludvíku Antonínu Dubském, roz. Zniovskou z Korkyně, kterým připisuje Alžbětě na lenním statku Biskupice roční důchod 200 zl. - mj. opis vyrovnání Dubského s Mariíí Alžbětou (1727), souhlas biskupa Schrattenbacha (1727), jmenování relátorů a zaknihování břemene v lenních deskách (1727-1728, 1733);1727 - 1733karton193
3053Sperr. I/4Pozůstalostní řízení po zemřelém Kryštofu Ludvíku Dubském z Třebomyslic († 14.4.1727) - mj. hospodářský výnos na lenním statku Biskupice (1727);1727karton196
3080Misc. III/25Separace majetku po zemřelé Anně Dubské, manželce Kryštofa Ludvíka Dubského z Třebomyslic, rozené Příchovské z Příchovic - mj. stížnost biskupa Schrattenbacha u moravského královského tribunálu v Brně na krajský úřad ve Znojmě stran jím provedené uzávěry majetku na Biskupicích a pověření Jana Josefa Bartonidese z Tiranu pozůstalostním řízením (1725), Bartonidesovy relace (1725), žádost Dubského o povolení hypotéky na statku Biskupice s negativním vyjádřením biskupa (1726-1727);1725 - 1727karton199
3082Misc. III/27Spor bývalého hostinského v Biskupicích Václava Pospíšila, zastupovaného advokátem Petrem Pavlem Braunerem, se Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic o navrácení dobytka a jiných movitostí Dubským mu odebraných - mj. vyšetřování Pospíšila a jeho syna Hynka pro vraždu (1727), Pospíšilova žaloba na Dubského a následná soudní pře (1728-1732, 1734, 1737);1727 - 1737karton199